• Ar kompānijas reģistrāciju saistīti pakalpojumi:
  • dokumentu paketes sastādīšana,
  • konsultācijas jautājumos, saistītos ar reģistrāciju,
  • izmaiņas par uzņēmumu reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā un Valsts Ieņēmumu dienestā.
 • Grāmatvedības pakalpojumi:
  • sintētiskās uzskaites veikšana un grāmatvedības uzskaites reģistru sastādīšana (algu, nodokļu aprēķināšana);
  • iekšējās dokumentācijas un pārskatu sastādīšana;
  • ārējo finanšu pārskatu sastādīšana;
  • atskaišu sastādīšana un nodošana, veicot šādus darbus: grāmatvedības pārskatu sagatavošana, nodokļu uzskaites sagatavošana un iesniegšana VID, valsts statistikas instancēs, kā arī nulles atskaišu sastādīšana un iesniegšana;
  • klienta interešu aizstāvība VID, valsts statistikas instancēs, kā arī citās iestādēs ;
  • klienta portfeļa glabāšana (dokumentu glabāšana, t.sk. grāmatvedības programmas bazes uzturēšana un glabāšana, kas dot iespēju VID pārbaudes laikā pieņemt VID darbiniekus pie mums).
 • Papildus pakalpojumi:
  • ar personālu  un lietvedību saistītās dokumentācijas kārtošana;
  • nodokļu plānošana un nodrošināšana;
  • pārstāvniecību un filiāļu (rezidentu un nerezidentu) reģistrācija;
  • pasta  un ar sekretāres darbu saistīti  pakalpojumi sniedzamo  pakalpojumu ietvaros;
  • kurjera pakalpojumi sniedzamo pakalpojumu ietvaros;
  • grāmatvedības pārskatu sastādīšana atbilstoši starptautiskajiem standartiem;
  • palīdzība kompānijas likvidācijā;
  • konsultācijas nodokļu noteikšanas, grāmatvedības uzskaites, noslēgto līgumu analīzes, dokumentu aprites jautājumos;
  • protokolu, līgumu izstrāde;
  • konsultācijas nodokļu noteikšanas optimizācijā;
  • palīdzība preču zīmes reğistrēšanā;
  • palīdzība dzīves uzturēšanas atļaujas LR (t.sk. darba atļauja) noformēšanā.
 • Gada pārskats tiek sagatavots par atsevišķo maksu
 • Papildus pakalpojumi (skat.augstāk) un ar kompānijas reģistrāciju saistīti pakalpojumi mūsu uzņēmums veic par atsevišķo maksu.

Paketes cena var mainīt atkarīgi no dokumenta apjoma mēnesī, darbinieka skaita